Gedragsregels


Algemene gedragsregels

Iedere speler dient zich netjes te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen nodig in sociaal opzicht ten aanzien van anderen maar het bepaalt ook het imago van IVS. Gedraag je dus correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters en natuurlijk ook naar de trainers en begeleiders van IVS.

Voetbal is een teamsport. Accepteer fouten van je medespelers (want je maakt zelf ook fouten) en maak ze naderhand bespreekbaar. Accepteer beslissingen van scheidsrechter, grensrechter en trainer. Ook al zijn die in jouw ogen verkeerd.

Wangedrag

IVS streeft sportief gedrag na. Indien een speler zich tijdens training of wedstrijd misdraagt, heeft de trainer/ leider het recht de jeugdspeler uit te sluiten van de betreffende training of wedstrijd waarbij, in geval van een jeugdspeler, deze het complex niet verlaat. Bij herhaaldelijk wangedrag of het niet nakomen van de gemaakte afspraken informeert de trainer/ leider de TC hierover. De TC zal samen met een bestuurslid de betreffende speler uitnodigen voor een gesprek. In geval van een jeugdspelers worden de ouders ook uitgenodigd.
Indien dit nodig geacht wordt, kan er een strafmaatregel opgelegd worden aan de betreffende speler. Deze strafmaatregel kan bestaan uit uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen gedurende een bepaalde periode of royement als lid van IVS.