Brief Contributie


Beste Leden,

Afgelopen seizoen zijn we met zijn allen hard geraakt door de corona crisis. Maanden geen wedstrijd mogen spelen en zelfs niet mogen trainen. Dit heeft bij het bestuur de vraag naar boven gebracht “moeten wij niet een deel van de contributie terugstorten aan onze leden ?”.

Helaas is deze financiële ruimte er op dit moment niet. Zoals besproken tijdens de ledenvergadering komt IVS terug van een forse huurachterstand bij de Gemeente. Gelukkig is deze achterstand afgelost, echter is er hierdoor geen ruimte om een deel van de contributie te vergoeden. Daarbij komt dat een groot gedeelte van de kosten van de vereniging gewoon zijn doorgelopen en dat ook wij overheidssteun hebben ontvangen om al deze kosten te kunnen blijven voldoen.

Hoe graag wij dit als vereniging zouden willen realiseren hopen wij op begrip van onze leden zodat wij niet alleen het sportieve leed maar ook het financiële leed met zijn allen kunnen delen.

Wij kijken ernaar uit om het nieuwe seizoen 2020-2021 weer van start te laten gaan!

 

C O N T R I B U T I E  SEIZOEN 2020/2021

 

  Senioren actief                                                    160 €
  Senioren niet aktief                                                   90 €
  Veteranen                                                            90 €
  Old Stars                                                                90 €
  Dames Senioren                                                   160 €
  Jeugd leden UBC  van JO7 t/m JO19 100 €

 

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL12 RABO 0105 9007 53 t.n.v. I.V.S o.v.v. het elftal waarin gespeeld wordt en de naam. Omdat onze vereniging ook aan vele verplichtingen moet voldoen, verzoeken we u de contributie voor 1 Oktober 2020 te voldoen. Bij niet tijdige betaling zal € 10 extra in rekening worden gebracht.

Het Bestuur!