Lidmaatschap en Contributie


C O N T R I B U T I E SEIZOEN 2019/2020

Senioren actief                                           160 €

Senioren niet actief                                     90 €

Veteranen                                                   90 €

Old Stars                                                     90 €

Dames Senioren                                         160 €

Jeugd leden vanaf de JO7 t/m 19 jaar        100 €

Gelieve het verschuldigde bedrag over te maken op (let op het rekeningnummer is gewijzigd) rekeningnummer:

NL12 RABO 0105 9007 53

t.n.v. I.V.S

Onder vermelding van het elftal waarin gespeeld wordt en de naam . Omdat onze vereniging ook aan vele verplichtingen moet voldoen, verzoeken we de contributie voor 1 November 2019 te voldoen. Bij niet tijdige betaling zal het contributie bedrag met 10 euro worden verhoogd.