De Club van 50


Eén van de initiatieven tijdens het seizoen 2019-2020 van IVS is de Club van 50. Het belangrijkste doel van de commissie is om meer financiële draagkracht te krijgen. Daarnaast willen de commissie en het bestuur er voor zorgen dat er meer mensen zich met de vereniging verbonden voelen. De Club van 50 is daarom ook niet speciaal bedoeld voor sponsors, maar voor iedereen die IVS een warm hart toedraagt. De Club van 50 bestaat een groep mensen en bedrijven die IVS een extra financieel steuntje geeft.

IVS kan door dit extra steuntje nog meer betekenen voor de jeugdafdeling, seniorenafdeling en activiteiten daarbuiten. Leden van deze club doneren 50 euro per jaar aan IVS en hier krijgen zij ook wat voor terug. De leden van de Club van 50 worden met hun naam vernoemd op het bord in de kantine en kunnen wedstrijden van het eerste herenelftal in het betreffende seizoen gratis bezoeken. 

Lid worden

Het lidmaatschap loopt gelijk aan een voetbalseizoen. Kosten zijn € 50,- per jaar. Opgeven kunt u zich bij onze commissieleden, graag willen wij dan voor onze administratie: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.