Missie en Visie IVS


Missie

IVS wil een vereniging zijn waar alle leden zich thuis en nieuwe leden zich welkom voelen. De vereniging wil de leden sportieve mogelijkheden en gezelligheid bieden en hecht heel veel waarde aan het begrip respect. Eenieder wordt bij IVS met respect behandeld en wordt geacht een ander ook met respect te behandelen: supporters, spelers, scheidsrechters, bezoekers, vrijwilligers.

Sportiviteit staat bij IVS hoog in het vaandel, de vereniging gaat voor het hoogst haalbare, binnen de mogelijkheden van een dorpsvereniging. Door de centrale plek die de vereniging in het dorp in neemt, staat het sociale aspect voorop. Door het beperkte achterland is het niet altijd mogelijk om op een prestatief hoog en evenwichtig niveau te spelen. Alle leden spelen met elkaar samen, ongeacht de voetbalkwaliteiten. Hard werken tijdens trainingen en wedstrijden zorgt er voor dat elk lid ook op sportief gebied een belangrijke rol kan spelen.

Het maatschappelijk belang van IVS uit zich, naast het voetballende aspect, ook in de diverse activiteiten die er jaarlijks worden georganiseerd waar vaak ook niet leden welkom zijn.

Visie

IVS is een financieel gezonde vereniging en het beleid is er op gericht dit te blijven. Door actiever sponsorbeleid te gaan toepassen wil IVS de sponsorinkomsten aanzienlijk gaan vergroten.

IVS streeft er naar om op een zo hoog mogelijk niveau, bij zowel de dames als de heren, met zelf opgeleide spelers competitie te spelen. Dit onderstreept het belang van een goede en complete jeugdafdeling. Voor zowel de jeugd als de senioren zijn er bij IVS er goede trainings- en speelfaciliteiten beschikbaar. Er wordt zo veel mogelijk toegewerkt naar een volledig gemengde vereniging. Dit om de toch al goede sfeer van verbondenheid verder te vergroten. Om de continuïteit van IVS te borgen is er een samenwerkingsverband met Urmondia op het gebied van het jeugdvoetbal. Het streven is om in de nabije toekomst op basis van gelijkwaardigheid, de samenwerking verder aan te scherpen.

IVS is een echte vereniging en is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Er wordt naar gestreefd om meer leden bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Leden worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Leden bepalen ook mede het beleid bij IVS. Het meedenken wordt heel erg gewaardeerd en dan bij voorkeur het denken in oplossingen.