Vrienden van I.V.S.!


Eén van de initiatieven tijdens het seizoen 2023-2024 van IVS is de Vrienden van IVS. Het belangrijkste doel is om meer financiële draagkracht te krijgen. Daarnaast wil het bestuur er voor zorgen dat er meer mensen zich met de vereniging verbonden voelen. De Vrienden van IVS is daarom ook niet speciaal bedoeld voor sponsors, maar voor iedereen die IVS een warm hart toedraagt. Deze bestaat uit een groep mensen en bedrijven die IVS een extra financieel steuntje geeft.

 

IVS kan door dit extra steuntje nog meer betekenen voor de jeugdafdeling, seniorenafdeling en activiteiten daarbuiten. Leden van deze club doneren 25 euro per jaar aan IVS. De leden worden met hun naam genoemd op het bord in de kantine.. 

 

Lid worden:

Het lidmaatschap loopt gelijk aan een voetbalseizoen. Kosten zijn  €25,- per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken o.v.v. u naam,  op rekeningnummer: NL41 RABO 1492 231797 t.n.v. IVS.  U naam ziet u dan binnenkort op het bord in de kantine verschijnen.